Palvelut
- Maanrakennus ja tierakentaminen
- Soran ja kallion murskaus tela-alustaisella murskauskalustolla
- Koneiden ja laitteiden kuljetuspalvelut
- Kunnallistekniikka
- Omakotitalojen pohjarakennustyöt
- Salaojitustyöt
- Pintavesiviemäröinnit
- Haja-asutusalueiden jätevesiratkaisut
- Piharakentaminen / vihertyöt
- Kalliomurskeet, hiekat ja seulottu ruokamulta / täytemaa
- Kantojen ja hakkuujätteiden vastaanotto
- Betonijätteiden vastaanotto